fima.com

Početna stranica » Blog » Investicijski fondovi – prednosti i nedostaci

Filip Horvat

Investicijski fondovi – prednosti i nedostaci

05. 2021.

Filip Horvat

Karijeru započinje u investicijskom društvu FIMA Vrijednosnice d.o.o. gdje obavlja funkciju pomoćnika brokera. Sudjelovao je na razvoju usluga trgovanja i skrbništva putem online mjenjačnice te usluzi plaćanja kriptovalutama. Od ožujka 2020. godine zaposlen je kao junior fond menadžer u FIMA Invest d.o.o. gdje je zadužen za upravljanje investicijskim fondovima.

Kao i sve u životu tako i ulaganje u fondove ima svoje prednosti i nedostatke. Za početak, ne treba unaprijed bez argumenata biti skeptičan, već sagledati cijelu sliku te onda donijeti odluku. Prije nego što se odlučite uložiti u fondove, važno je da se dobro raspitate o vrsti fonda i njihovoj strukturi i strategiji ulaganja.

Spomenut ćemo nekoliko stvari o investicijskim fondovima koje je dobro znati prije nego što sagledamo prednosti i ‘nedostatke’. U ovome članku, kada govorimo o investicijskim fondovima prvenstveno mislimo na otvorene investicijske fondove s javnom ponudom, što znači da je ponuda otvorena za sve vrste ulagatelja. Investicijski fondovi se dijele na UCITS (engl. Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) i alternativne investicijske fondove (AIF). Oni se razlikuju po tome što se UCITS investicijski fondovi tretiraju manje rizičnima te su time i strože regulirani od rizičnijih AIF fondova kojima su omogućena ulaganja u više vrsta imovine koje UCITS investicijskim fondovima nije dopušteno. Različite vrste investicijskih fondova imaju drugačije strukture i strategije ulaganja (dionički, mješoviti, obveznički), od manje do više rizičnih te su tako i drugačije regulirani od strane regulatorne službe HANFA-e (Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga). Investicijski fondovi se također mogu još dijeliti na otvorene i zatvorene te s privatnom i javnom ponudom itd. Za potrebe ovog članka i jednostavnosti držat ćemo se najčešće vrste fondova za ulaganje, a to su otvoreni investicijske fondovi s javnom ponudom. Recimo da ste se odlučili uložiti u investicijske fondove, ali niste sigurni koje benefite vam ta investicija donosi. U nastavku donosimo neke prednosti.

Diverzifikacija
Za početak, važno je spomenuti diverzifikaciju. Riječ je o strategiji koju portfolio menadžeri koriste da bi smanjili rizik pojedine investicije unutar portfelja na način da ulažu u različite vrste imovina s različitim karakteristikama i kretanjima na tržištu. Da bi se došlo do što bolje diverzifikacije portfelja, portfolio menadžeri koriste se različitim statističkim metodama i analizama povijesnih kretanja cijena različitih vrsta imovina uz pomoću kojih mogu ustanoviti njihovu međusobnu povezanost te tako raspodijeliti ih u portfelju.

Praktičnost i likvidnost
Neke od prednosti fondova također su i niski limiti za kupnju. Većinu fondova možete jednokratno kupiti s minimalnim iznosom od 1.000,00 kuna, dok periodične kupnje možete već učiniti s iznosom od 100,00 kuna što ih čini veoma praktičnima i za male ulagatelje koji nemaju veliku kupovnu moć, a žele se izložiti rizičnijim investicijama. Također, ako želite prodati udjele fonda, fond ima zakonsku obvezu od vas otkupiti te udjele po trenutačnoj cijeni udjela koja se također naziva NAV (engl. Net Asset Value) što ih čini likvidnima s obzirom na to da možete ući i izaći iz investicije kada god poželite.

Pooling
Investicijski fondovi prikupljaju kapital od velikog broja investitora s ciljem investiranja u različite klase imovina i povećanja vrijednosti tog kapitala. S prikupljenim sredstvima fond na tržište nastupa kao veliki investitor što mu omogućuje niže troškove i otvara vrata za ulaganja na tržišta na koja inače ne bi bilo isplativo ulagati kao mali ulagatelj zbog visokih troškova ili nepristupačnosti.

Portfolio menadžment
Prednost ulaganja u investicijske fondove je i ta da za investicijsko društvo rade portfolio menadžeri kojima je posao praćenje i analiza tržišta na svakodnevnoj bazi. Za bilo kakve informacije vi imate stručno osoblje kojima se možete obratiti vezano za vaša ulaganja ili generalno stanje na tržištu.

Bezbrižnost
Ne morate trošiti vrijeme i resurse da bi se upoznali s tržištem kapitala i investicijskim prilikama koje odgovaraju vašim preferencijama. Čitajući ove prednosti čovjek bi se zapitao: ‘U čemu je kvaka?’, ‘Zašto svi investitori ne ulažu u investicijske fondove?’. Naravno, nije sve crno-bijelo. Postoji niz izazova koji vas čekaju ako odlučite svoje ulaganje prepustiti financijskim stručnjacima. U nastavku navodimo izazove te savjete kako da si olakšate investicijske odluke.

Nedostaci i rješenja
Odabir kvalitetnog investicijskog društva Prvi nedostatak s kojim se investitor susreće je prepoznavanje kvalitetnog društva za upravljanje investicijama koje će doista raditi u vašem osobnom interesu. Jedan od načina na koji možete jednostavno provjeriti kompaniju jest po performansama njenih fondova gdje možete vidjeti kakvi su im prosječni prinosi i gubici. Odabir adekvatnog investicijskog fonda Idući izazov, nakon što ste pronašli kvalitetno društvo, jest pronaći adekvatan fond. To konkretno znači da odaberete fond ne nužno s najvećim prinosima, već s najboljim omjerom prinosa i rizika. Što su veći prinosi to je i veći rizik da izgubite dio vašeg ulaganja. Jednostavan način na koji možete odabrati adekvatan fond jest da provjerite njegov Sintetički Pokazatelj Rizičnosti i Uspješnosti (SPRU ili engl. SRRI). Ti pokazatelji su kategorije rizika fonda koji se kreču od 1 (najmanji rizik) do 7 (najviši rizik).

Naknade i troškovi fonda
Investicijski fondovi podliježu različitim troškovima tijekom poslovanja kao što su brokerski, troškovi namire i skrbništva, a teret tih naknada ide na račun investitora. Prilikom odabira fonda investitor treba pomno proučiti dokument zvan Ključne informacije za ulagatelje (KIID). U tom dokumentu možete naći sve vrste i visine naknada koje ćete snositi.

Manjak kontrole
Investitor ulaganjem u investicijski fond gubi kontrolu nad svojim ulaganjem. Odluke gdje će se sredstva ulagati donosi fond menadžer koji upravlja portfeljem tog fonda. Iz tog razloga investitor prije ulaganja u fond mora dobro proučiti prospekt fonda u kojem može saznati strategiju fonda koja sadržava informacije poput vrste imovine i sektore u koje će fond ulagati te države i tržišta.

I na kraju, koji je zaključak?
Investirati možete samostalno ili uz pomoć financijskih stručnjaka. Za koju god opciju se odlučili ona ima svoje pozitivne i loše strane. Cilj ovog članka je objasniti vam prednosti i mane ulaganja uz pomoć financijskih stručnjaka te savjete za odabir kvalitetnih financijskih stručnjaka koji će doista raditi u vašem interesu.